Народна библиотека „Радоје Домановић“ у Лесковцу, за време ванредног стања, организује низ мера и активности, које су у потпуности бесплатне и прилагођене свим старосним групама грађана Прочитај више

Дани Николаја Тимченка – Додела награде

Жи­ри За­ду­жби­не „Ни­ко­лај Тим­чен­ко“ ко­ји је ра­дио у са­ста­ву: Драган Жунић, Биљана Мичић и Јован Пејчић (председник), донео је, на за­вр­шној седни­ци одр­жа­ној 16. новембра 2023, јед­но­гла­сну одлуку да овогодишњи добитник На­гра­де „Ни­ко­лај Тим­чен­ко“, на­ме­ње­не нај­бо­љим срп­ским де­ли­ма из обла­сти на­у­ке о књи­жев­но­сти (критика, оглед, историја и теорија литературе), бу­де Предраг Тодоровић, историчар и теоретичар књижевности, за књигу „Зенитодадаизам у српској књижевности“ коју је крајем 2022. године објавио Институт за књижевност и уметност у Београду.

digitalnabiblioteka.rs

zigzag white

Колекцијa
Дигитализованих
Ретких Издања

digitalna-biblioteka

Партнери

#lebiblioteka

lebiblioteka
lebiblioteka