Народна библиотека „Радоје Домановић“ у Лесковцу, за време ванредног стања, организује низ мера и активности, које су у потпуности бесплатне и прилагођене свим старосним групама грађана Прочитај више

Одељење периодике

Серијске публикације су главни извори актуелних информација и научних сазнања, оне су пратиоци свих друштвених збивања и представљају извор за проучавање историјске и културне баштине. У периодичној публикацији могу се наћи подаци који нигде више нису публиковани. У Народној библиотеци „Радоје Домановић“ у Лесковцу, између осталих одељења и служби која функционишу веома професионално, постоји и Одељење периодике са једним од основних фондова – часописима, с обзиром на чињеницу да су серијске публикације, као главни носиоци актуелних информација и најновијих научних сазнања, од великог значаја за развој свих научних дисциплина и све траженији фонд сваке јавне библиотеке.

Највреднији део фонда су публикације које спадају у стару и ретку периодику. У стару периодику убрајају се све оне публикације која су издате од почетка штампања до 1867. године, када је званично у Србији усвојен Вуков правопис.

Историја периодике је сведок општег, културно-образовног, политичког и друштвеног развоја једне средине. И не само сведок већ често веома активан чинилац одређених друштвено-политичких збивања, показатељ јавног мњења, али и веома важан креирајући фактор. Свој први часопис „Црквени гласник“ Лесковац добија 1887. године и он ће излазити до 1889. године. Од 1888. године у Лесковцу излази и часопис „Братство“ Друштва „Светог Саве“.  У лесковачкој Гимназији 1896. године формирана је Ђачка књижница којом, од краја новембра исте године, одлуком наставничког већа, руководи Радоје Домановић. Књижница је имала врло мали број књига. Међу њима било је и доста часописа јер се у то време патриотизам једне гимназије огледао и у томе да ли прима или не прима листове и часописе који се штампају у неослобођеним крајевима – у Сарајеву, Новом Саду, Мостару, Цариграду, итд. Од домаћих часописа и листова многи од њих су се обавезно, по наредби министра просвете, набављали за ђачке и школске библиотеке, међу којима су били: „Бранково коло“, мостарска „Зора“, босанска „Вила“, „Голуб“, „Ласта“, итд.

Збирка ретких публикација није хронолошки ограничена, већ у њу улазе све оне публикације које нису уобичајена штампарска продукција, публикације настале у току ратова (1914–1918, 1941-1945), у малим тиражима, са различитим нумерисањем, библиофилска и друга ретка издања, ретки репринти или факсимили старе периодике и сл. Збирка старе и ретке периодике представља аутентичну хронологију духовности једног народа у два века. Највреднији примерци периодике из 19. и 20. века које Библиотека чува у свом фонду су: Летопис Матице српске(1880), Браство (1888), Побратимство (1892), Правник(1892), Бранково коло (1895), Просвета(1904), Здравље(1907), Мисао(1919), Венац (1920),Нови живот (1920),Будућност (1922), Љубљански звон (1923), Економист (1924), Југословенска библиографија (1945), Народно банкарство (1945)

Године 2004. фонд периодике лесковачке Библиотеке, који је функционисао и био смештен у Научном одељењу, издвојен је у посебну целину – Одељење периодике, које ради на чувању часописа и листова који су престали да излазе и попуњавању наслова активне периодике и штампе за којом постоји интерес читалаца. На овом одељењу прикупљају се, разврставају, обрађују, чувају и дају на коришћење: часописи, новине, магазини, алманаси, летописи, зборници, годишњаци, календари, статистички годишњаци и билтени. Публикације овог Одељења покривају различите области људског интересовања, као што су: српски језик, књижевност, техника, право, економија, медицина, религија, психологија, социологија, информатика, историја, архитектура, пољопривреда, култура и др. и далеко брже од књиге доносе податке о научним достигнућима, открићима и истраживањима. Зато је њихово присуство у фондовима библиотека од непроценљиве важности .

Формирано према стручним нормативима, Одељење периодике тежи организовању квалитетне колекције која ће одговарати потребама корисника и континуирано се попуњавати. Одељење има 675 наслова серијских публикација и 4192 годишта часописа.

Периодика је од средине 2013. године у Народној библиотеци „Радоје Домановић“ почела да се обрађује у складу са међународним стручним стандардима у COBISS-у и од тада заснива свој рад на формирању електронског каталога серијских публикација. У сегменту  COBISS/OPAC могуће је претражити електронску базу периодичних публикација Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу.

Највећи број часописа добијен је као поклон библиотека или издавача, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и разних факултета и института у Републици Србији. Фонд одељења смештен је по УДК систему. Одељење периодике располаже са 30 читалачких места у читаоници за стручни рад, али и читање дневне и недељне штампе која се, такође,  користи у читаоници.

Одељење периодике поседује стручне и научне часописе, књижевне часописе, часописе из културе и уметности, часописе који се баве питањима језика, методичким питањима, часописе из области филозофије, психологије, медицине, природних наука, дневне и недељне листове. Континуирано се набавља двадесетак наслова, а за публикације које Библиотека не поседује, омогућена је услуга међубиблиотечке позајмице. Читаоница и серијске публикације на услузи су ученицима, студентима који пишу семинарске и дипломске радове, као и осталим корисницима за истраживачки и научни рад.

Широки је дијапазон наслова серијских публикација које Одељење периодике поседује у свом фонду: Библиотекар, Панчевачко читалиште (Читалиште), Психологија, Православље, Балканске синтезе, Култура, Настава и васпитање, Петничке свеске, Apollinem medicum et aesculapium, Медицински часопис, Хортикултура, Build, Музикологија, Градина, Књижевност, Летопис Матице српске, Чувар баштине, Пешчаник, Музика класика, Поља, Багдала

Популарни часописи (магазини) садрже информативне текстове за шири круг читалаца с различитим темама и обично имају већи број аутора (сарадника): Национална географија, Астрономија, Србија: национална ревија, Историја, Петница, Betty магазин, Шуме

Комерцијални часописи рефлектују опште друштвене трендове, теме и занимљивости. У неким случајевима користи се израз ревија. Намењени су најширем кругу читалаца. Профитно су оријентисани, садрже огласе, а чланци су релативно кратки, с мноштвом илустрација: Космополитен,  Лековито биље

Часописи са темама из трговине, индустрије или сродних подручја ретко су пропраћени додатним референцама. Примери: Економски преглед, Књиговодство, Пословна политика, Тигар инфо, Токови осигурања

Лесковачка библиотека је 2004. г. покренула први електронски часопис Легат, који је уређивао тадашњи директор Библиотеке , угледни писац и књижевни критичар, Саша Хаџи Танчић. Часопис је излазио до јуна месеца 2006. г, закључно са десетим бројем.

Увођење електронских видова комуникације на релацији библиотека – корисник смешта библиотеку у средиште информације и услуге, зарад добробити свих који су с њом у вези, пре свега крајњег корисника. Задовољавање потребе корисника остаје суштина библиотечких услуга, шта год  друго оне радиле. У том правцу лесковачка Библиотека са свим својим службама, између осталих и са Одељењем периодике, изборила се за запажено место на библиотекарској мапи Србије и истинско је културно-образовно и информационо средиште Јабланичког управног округа.

digitalnabiblioteka.rs

zigzag white

Колекцијa
Дигитализованих
Ретких Издања

digitalna-biblioteka

Партнери

#lebiblioteka

lebiblioteka
lebiblioteka