Народна библиотека „Радоје Домановић“ у Лесковцу, за време ванредног стања, организује низ мера и активности, које су у потпуности бесплатне и прилагођене свим старосним групама грађана Прочитај више

Дани Николаја Тимченка

НАГРАДА „НИКОЛАЈ ТИМЧЕНКО“ 2023.

Размотривши током септембра, октобра, новембра српску научнокњижевну
продукцију, дела објављена у временскоме распону од 1. октобра прошле до 30. септембра
ове године, жири Задужбине „Николај Тимченко“ – Лесковац, који је радио у саставу: Драган
Жунић, Биљана Мичић и Јован Пејчић (председник), донео је, на завршној седници одржаној 16.
новембра 2023, једногласну одлуку да овогодишњи добитник Награде „Николај Тимченко“,
намењене најбољим српским делима из области науке о књижевности (критика, оглед, историја
и теорија литературе), буде

ПРЕДРАГ ТОДОРОВИЋ
историчар и теоретичар књижевности

за књигу

Зенитодадаизам у српској књижевности

коју је крајем 2022. године објавио
Институт за књижевност и уметност у Београду

Образложење

Књига Зенитодадаизам у српској књижевности Предрага Тодоровића (1958)
расветљава везу дадаизма и зенитизма, њихову узајамну спрегу која је попримила обележје
и димензије правог покрета. Аутор се у књизи прецизно, јасно, аргументовано и разложно
бави различитим манифестацијама зенитодадаизма у српској књижевности – књижевним,
ликовним и графичко-типографским, настојећи да разруши бројне митове, демантује
неистините тврдње, површне оцене и погрешне закључке који деценијама опстају у
српској књижевности, успостављајући на тај начин другачији поредак авангардних
тековина, утемељен у литератури, у чињеницама и релевантним подацима, без наноса
ванлитерарног талога који је јако дуго слику српске књижевне авангарде чинио
искривљеном и мутном.
Аутор се бави везама и покретима који су претходили дадаизму, његовом рецепцијом
у светским оквирима, доприносом и утицајем овог покрета који се осећа у уметности до
данас. Зенитизам је сагледан као једини аутентичан и самосвојан покрет српске авангарде,
заједно са Зенитом, нашим најзначајнијим авангардним часописом. Везе дадаизма и
зенитизма осветљене су кроз представљање људских судбина и стваралачких прегнућа
тројице главних актера два покрета: Љубомира Мицића, Бранка Ве Пољанског и Драгана
Алексића. Своје место у књизи нашле су и друге значајне личности везане директно,

посредно или једним периодом свога рада за правце чију разбокореност, утицај и значај
Тодоровић осветљава: Бошко Токин, Анушка Мицић, Мони де Були, Раде Драинац, као и
тзв. псеудодадаисти: Бо Палежански, Сава Рајковић и Богослав Коњевод.
Посебно поглавље посвећено је српским дадаистичким часописима, алманасима и
лецима, од којих се нека гласила (Зенит, Да-да-Танк и Дада-Јок) налазе у корпусу светске
авангарде као незаобилазна за њено проучавање.
У потрази за истином, водећи се мишљу да је „битно стално изнова понављати да су
неке општеусвојене мантре погрешне и лажне”, те да се „безбројним понављањима
прихватају као истина, датост, канон”, Предраг Тодоровић бескомпромисно, доследно,
понекад оштро, али увек јасно, бритко и утемељено иде за превредновањем значаја и
доприноса одређених стваралаца српске књижевности авангардног доба.
Премрежена фотографијама, илустрацијама, делима страних дадаиста објављеним у
Алексићевим ревијама и у Зениту, књига Зенитодадаизам у српској књижевности
одражава сву ширину и значај како теме која се обрађује, тако и изузетног истраживачког
подухвата Предрага Тодоровића.
Због свега наведеног, жири Награде „Николај Тимченко” једногласно је донео одлуку
да Награда „Николај Тимченко” за најбоље дело из сфере науке о књижевности ове године
припадне Предрагу Тодоровићу за књигу Зенитодадаизам у српској књижевности.

У Лесковцу, ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА
16. новембра 2023.

Драган Жунић, с. р.
Биљана Мичић, с. р.
Јован Пејчић, с. р.

digitalnabiblioteka.rs

zigzag white

Колекцијa
Дигитализованих
Ретких Издања

digitalna-biblioteka

Партнери

#lebiblioteka

lebiblioteka
lebiblioteka